Ngày 26/7/2015 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện nghệ an đã được Cục chính Trị Quân khu 4 lựa chọn là đơn vị thực hiện chương trình lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2015. Mặc dù thời tiết hơi mưa nhưng chương trình đã được diễn ra thành công tốt đẹp

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2015

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2015